Paketi

2019-01-03

Paketi

Opti mix mini

2599 din/mesečno

nakon 12 meseci 3.999 din/mes

101 TV kanala
13 HD kanala
Max 100/50 Mbps
Neograničeni prenos podataka
Besplatan WiFi ruter
Besplatna e-mail adresa
Naručivanje

Opti mix midi

2999 din/mesečno

nakon 12 meseci 3.999 din/mes

130 TV kanala
23 HD kanala
Max 200/100 Mbps
Neograničeni prenos podataka
Besplatan WiFi ruter
Besplatna e-mail adresa
Naručivanje

Opti mix maxi

3699 din/mesečno

nakon 12 meseci 3.999 din/mes

158 TV kanala
45 HD kanala
Max 500/200 Mbps
Neograničeni prenos podataka
Besplatan WiFi ruter
Besplatna e-mail adresa
Naručivanje

Opti mix extra

4999 din/mesečno

nakon 12 meseci 3.999 din/mes

169 TV kanala
50 HD kanala
Max 1000/250 Mbps
Neograničeni prenos podataka
Besplatan WiFi ruter
Besplatna e-mail adresa
Naručivanje

* Kupljeni paketi su aktivni mesec dana i ni pod kojim uslovima se ne mogu suspendovati.
* Navedeni protoci su maksimalno ostvarljive brzine.
* Javna IP adresa se može zakupiti uz bilo koji paket, zakup iznosi 400 dinara/mesec.
* Biznis Korisnicima izrađujemo specifične pakete po njihovim potrebama.